Συνεχής Αναβάθμιση & Υποστήριξη

Η εφαρμογή θα αναβαθμίζεται συστηματικά κατά τους ερχόμενους μήνες με την ενσωμάτωση νέων μεταβλητών, διαδικασιών, χαρτών και δυνατοτήτων. Επίσης, θα αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στην πορεία. Η διαδικασία επικοινωνίας με τους χρήστες αναμένεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες τους.