Ομάδα Έργου

Η αρχική ανάπτυξη της εφαρμογής «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011» χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων – SoDaMap του Υπουργείου Παιδείας που υλοποίησε το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ» του Υπουργείου Παιδείας (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η τελευταία ανανεωμένη έκδοση της εφαρμογής χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «REDI: Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ» που υλοποιείται από το ΕΚΚΕ και χρηματοδοτείται από το «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της “Δράσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων” (ενίσχυση της έρευνας και εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της) – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θωμάς Μαλούτας, Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας και Θεματικής Χαρτογραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (επιστημονικός υπεύθυνος)

Γιώργος Κανδύλης, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, Ερευνητής ΕΚΚΕ (συν-υπεύθυνος)

Μιχάλης Πέτρου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ερευνητής ΕΚΚΕ

Νίκος Σουλιώτης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Ερευνητής ΕΚΚΕ

Μιχάλης Μπούρμπος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, υποψήφιος διδάκτωρ, ΕΚΠΑ (υπεύθυνος ομάδας προγραμματισμού)

Βασίλης Παπαδόπουλος, Προγραμματιστής Η/Υ

Δημήτρης Τσοπανάκης, Προγραμματιστής Η/Υ

Δημήτρης Οικονόμου, Προγραμματιστής Η/Υ

Χρίστος Χαλκιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (υπεύθυνος ομάδας χαρτογραφίας)

Χριστόφορος Βραδής, Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Γεωπληροφορικής

Αντιγόνη Φάκα, Δρ. Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σταύρος-Νικηφόρος Σπυρέλλης, Δρ. Γεωγράφος, Paris-7

Γιώργος Χαλκιάς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Msc Γεωπληροφορικής

Κλεομένης Καλογερόπουλος, Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Γεωπληροφορικής, υποψήφιος διδάκτωρ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γιώργος Παπαστεφανάτος, Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΠΣΥ/ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»

Από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στις εργασίες, παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος, μεγάλη ομάδα στελεχών της.

Η σημερινή ερευνητική ομάδα συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2002 με πολύ περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Στην πρώτη εκείνη περίοδο το έργο της ομάδας του ΕΚΚΕ, σε συνεργασία με πάντοτε με την ΕΛΣΤΑΤ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ η χαρτογραφική εφαρμογή είχε αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II του Υπουργείου Παιδείας. Βασικός συντελεστής της προσπάθειας εκείνη την περίοδο ήταν ο Αννίβας Οικονόμου, πληροφορικός, ο οποίος ανέπτυξε την αρχική εφαρμογή βάσης δεδομένων, ενώ ο Σταύρος Συρίγος, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέπτυξε την πρώτη χαρτογραφική εφαρμογή («Χαρτοθήκη»). Από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ (τότε ΕΣΥΕ) αποφασιστική ήταν η συμβολή της Ιωάννας Μαραβελάκη, τότε Δ/ντριας Πληροφορικής, στην πραγματοποίηση της αρχικής προσπάθειας.