Επικοινωνία

info-panorama@statistics.gr

Στη διεύθυνση αυτή μπορείτε να απευθύνεστε για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος συναντάτε στη χρήση της εφαρμογής, για να υποδείξετε βελτιώσεις, να προτείνετε την προσθήκη δεικτών κ.λ.π.