Βοήθεια / F.A.Q.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Απογραφής πληθυσμού 2011 γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε  ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα  να είναι δυνατή η αποκάλυψη της ταυτότητας των ατόμων ή των νοικοκυριών στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία. Η πρακτική αυτή ακολουθεί το Νόμο 3832/2010 για την ΕΛΣΤΑΤ καθώς και τις ανάλογες ευρωπαϊκές στατιστικές πρακτικές. Συνεπώς στην εφαρμογή τα δεδομένα για γεωγραφικό επίπεδο κατώτερο της Περιφέρειας, εμφανίζονται σε μορφή διαστημάτων για λόγους τήρησης των κανόνων εμπιστευτικότητας.

Αναλυτικότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-cencus2011tables

Επίσης οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό αίτημα παροχής στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/pls/apex/f?p=105:1030:3250970675528569::NO:::

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το:
info-panorama@statistics.gr

Τα tutorial videos της εφαρμογής μπορείτε να τα βρείτε εδώ.